Regulamin

 Oto żelazne zasady naszej watahy. Nieznajomość tego regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Zanim zadasz jakieś pytanie, przeczytaj go - może jest w nim zawarta odpowiedź.

 • Wilk może mieć partnera, gdy ma powyżej półtora roku.
 • Wadera może zajść w ciąże, gdy ma ponad dwa lata.
 • Możesz mieć maksymalnie dwie postacie.
 • Nieaktywne wilki, które nie piszą opowiadań dłużej niż miesiąc zostają wyrzucone z watahy i nie mają możliwości powrotu. 
 • Pisząc opowiadanie przestrzegaj ortografii i interpunkcji.
 • Opowiadania powinny być pisane przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli masz dwa wilki = minimum dwa opowiadania tygodniowo.
 • Jeśli komuś odpisujesz, zapoznaj się dokładnie z wcześniejszymi opowiadaniami, aby uniknąć błędów logicznych.
 • Nie możesz zaatakować lub zabić czyjejś postaci. O życiu oraz śmierci wilka decyduje jego właściciel.


 • Chat jest przeznaczony do rozmów pomiędzy właścicielami wilków. Używając go, posługuj się imieniem swojej postaci.
 • Bezwzględny zakaz reklamowania innych blogów.
 • Dozwolone wszystkie treści.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz